Vanhemmuus

Nuorena äidiksi

Valmius vanhemmuuteen ei katso ikää. Monille äitiys syntyy kokemuksen myötä, eikä edellytä tiettyä elämänpolkua esimerkiksi opintojen, valmistumisen ja työelämän kautta aikuisuuteen. Silti monet nuoret äidit kokevat juuri ikänsä vuoksi ennakkoluuloisia asenteita vanhempana pärjäämistään kohtaan. Monille nuorille äideille lapsen saaminen nuorena on luonnollinen ja myönteinen elämänkokemus. Lapsen saamiseen nuorena liitetään paljon positiivisia asioita, kuten

  • Nuorempana jaksaa paremmin ja palautuu nopeammin esim. valvomisesta
  • Lapsen hoitaminen on luonnollinen lisäaika omien tulevaisuuden suunnitelmien teolle
  • Lapsen saaminen ennen opintojen aloitusta / niiden aikana ei katkaise työelämää
  • Taloudellinen tilanne ei muutu yhtä radikaalisti kuin palkkatyöstä lapsen kanssa kotiin jäädessä
  • Äitiys voi olla luonnollinen kohta matkalla nuoruudesta aikuisuuteen ja tukee tätä kehitystä

Voimavaroja ja haasteita

Nuorena ihmisen elämään liittyy usein vakiintumattomia asioita, olipa sitten äiti tai ei. Nämä voivat liittyä omaan asuntoon, parisuhteeseen, omaan aikuistumiseen tai taloudellisiin asioihin. Näin ollen nuoren äidin elämänhaasteet eivät välttämättä liity juuri äitiyteen. Äitiys saattaakin olla elämäntilanteeseen liittyvien keskeneräisten asioiden keskellä tärkeä voimavara ja vakautta tuova asia. Monilla nuorilla vanhemmilla on myös ilmiömäinen kyky sopeutua arjen kiemuroihin.

Videoita nuorten äitien kokemuksista

Nuoret kertovat videoilla äidiksi tulemisen kokemuksistaan. Videot on toteutettu yhdessä Metropolian kätilöopiskelijoiden kanssa, Helsingin Tyttöjen Talon Nuoret äidit -toiminnassa.

Apua ja tukea perheille

Elämään voi liittyä erilaisia haasteita kaikissa vaiheissa. Tärkeää olisikin, että kaikilla äideillä on iästään riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet saada tarvitsemaansa tukea niin äitiyden kuin muidenkin elämänalueiden haasteisiin. Joillain nuorilla äideillä kynnys pyytää apua saattaa korkea, koska ulkopuolelta asetetut paineet selviytyä ”nuorena äitinä” ovat muita kovemmat. Apua kannattaa kuitenkin aina pyytää ja vastaanottaa. Elämän haasteet ovat välillä kovia, eikä kenenkään tarvitse pärjätä yksin. Oman elämän tukiverkostot, neuvola sekä kotikunnan tukipalvelut voivat olla kullanarvoisia tiukan paikan tullen.

Iloa ja voimavaroja vertaisuudesta

Oman ystäväpiirin ensimmäisenä äitinä vanhemmuuteen liittyvät käytännön asiat ja olemassa olevat palvelut saattavat uutuuttaan olla nuorille äideille tuntemattomia. Lisäksi neuvolan perhevalmennusryhmä voi tuntua vieraalta, jos muut äidit ovat aivan erilaisissa elämäntilanteissa. Sen vuoksi olisi tärkeää, että nuoret äidit löytäisivät toisensa voidakseen jakaa yhteiseen elämäntilanteeseen liittyviä kokemuksia sekä antaa ja saada vertaistukea jo alkuraskaudesta aina vauva-arkeen saakka. Internetissä on valtavasti erilaisia äitiyttä käsitteleviä keskustelupalstoja ja ryhmiä. Niihin kannattaa kuitenkin suhtautua varauksella, sillä osassa palstoista ja ryhmistä jaetaan tuen ja kannustuksen ohella myös huomattavan paljon väärää tietoa ja epäasiallisia kommentteja. Ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät ovat sen sijaan hyvä keino jakaa omia kokemuksia luottamuksellisesti ja saada asiallista ja totuudenmukaista tietoa raskauteen, vauvanhoitoon sekä vauvaperheen arkeen liittyen.

Nuoret Äidit Tyttöjen Talossa

Helsingin Tyttöjen Talon nuoret äidit kertovat kokemuksiaan vertaistuesta Nuoret äidit -ryhmissä

 

Tyttöjen Taloilla on ammatillisesti ohjattua ryhmämuotoista toimintaa ja yksilöllistä tukea nuorille äideille. Ole rohkeasti yhteydessä lähimpään Tyttöjen Taloon ja kysy ajankohtaisista toiminnoista! Kaikki Suomen Tyttöjen Talot yhteystietoineen löydät täältä. Äitiyteen liittyvistä teemoista voit keskustella kanssamme myös chatissa!