Monikulttuurisuus

​monikulttuurisuus arjessa

Mitä tarkoittaa moninaisuus?

Törmäämme monikulttuurisuuteen joka puolella. Monikulttuurisuus ei tarkoita ainoastaan eri maista tulevia ihmisiä vaan se perustuu aina henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan ja elämänhistoriaan. Syntyperäisten suomalaistenkin välillä on paljon kulttuurieroja. Esimerkiksi minäkuva, elämänkatsomus ja arvot liittyvät monikulttuurisuuteen. Monikulttuurisuuden lisäksi voidaan puhua myös moninaisuudesta. Näitä termejä yhdistävät ihmisten välinen tasa-arvo, suvaitsevaisuus sekä molemminpuolinen oppiminen.

Elämä kahden kulttuurin välissä

Monet nuoret kamppailevat murrosiässä monien kysymysten kanssa. Kuka minä olen? Mitä minä haluan? Maahanmuuttajataustaisena nuorena sinulle voi olla myös joskus epäselvää koetko itsesi suomalaiseksi vai joksikin muuksi. Elämä kahden tai useamman kulttuurin välissä voi olla haasteellista. Jos molemmat vanhempasi tai toinen heistä tulee toisesta maasta, heidän tai hänen ajatuksensa ja toimintatapansa saattaa olla toisenlainen kuin esimerkiksi mihin Suomessa on totuttu. Molemmat vanhempasi haluavat varmasti kasvattaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Kumpikin haluaa varmasti osallistua sinun kasvatukseesi ja varmistaa sinulle hyvä tulevaisuus. Vanhempasi tekevät kuitenkin päätöksiä omista lähtökohdistaan, niistä ajatuksista ja oletuksista mikä on heidän mielestään parasta sinulle. Vanhempasi voivat myös ajatella, että tekevät sinulle samoja asioita, joita heidän vanhempansa ja isovanhempansa ovat tehneet heille. Kukaan terve vanhempi ei halua satuttaa tai vahingoittaa lastaan. Vanhempasi haluavat antaa sinulle parhaat mahdolliset eväät tulevaisuuttasi varten. Kaikesta huolimatta sinusta saattaa joskus tuntua siltä, että vanhempasi eivät ymmärrä sinua eivätkä ajattele sinun parastasi. Tämä johtuu usein sukupolvienvälisestä kuilusta ja myös siitä, että sinun vanhempasi ovat kasvaneet erilaisessa ympäristössä, erilaisessa yhteiskunnassa ja erilaisessa kulttuurissa.

Kasvaminen, murrosikä ja siihen kuuluvat fyysiset ja henkiset muutokset ovat yhteistä kaikille ihmisille riippumatta omasta elämänhistoriasta tai etnisyydestä. Pohdinnat, epävarmuudet, mielialan vaihtelut, vanhempien ajatusten ja toimintatapojen kyseenalaistaminen, omien juurien ja taustojen miettiminen, seksuaalisen kiinnostuksen herääminen ja omaan identiteettiin liittyvät pohdinnat kuuluvat nuoresta aikuiseksi kasvamiseen ja ne ovat yhteisiä kaikille ihmisille. Jos molemmat vanhempasi ovat samasta kulttuuritaustasta, uskontotaustasta, etnisestä ryhmästä tai maasta, heillä saattaa olla tietynlainen käsitys ja ajatus siitä, miten sinun tulisi ajatella ja toimia. Myös jos jompikumpi vanhemmistasi tulee eri kulttuuritaustasta, uskontotaustasta, etnisestä ryhmästä tai maasta kuin toinen vanhempasi, sinua kohtaan saatetaan asettaa erilaisia odotuksia ja sinä saatat ihmetellä mitä tai kumman vanhemman suositusta sinun tulee seurata.

Ristiriidat vanhempien kanssa

Vanhempasi ajatusmaailma voi olla ihan erilainen kuin sinun, jos he ovat kasvaneet erilaisessa ympäristössä kuin sinä. Nuorena uuteen tilanteeseen sopeutuminen voi olla helpompaa, kuin vanhemmillesi. Normaali vanhempien ja nuorten välinen ajatusten erilaisuus kuuluu murrosikään ja kasvamiseen. Vanhempasi voivat pelätä /olla huolissaan, että sinusta tulee liian ”suomalainen”. He voivat haluta kasvattaa sinusta oman kulttuurinsa mukaisen henkilön.

Usein lapsen saavuttaessa murrosikää, vanhemmat pelkäävät, että lapsi tekee jotain jonka tuloksena perheen ja koko suvun kunnia ja maine voi olla menetetty. Mieti oman perheesi kohdalla mitä se voisi olla. Kunnia on monen perheen mielestä erilaisia asioita, joita täytyy tehdä tai joita ei saa tehdä.

Joillekin perheille päihteiden käyttö, meikkaaminen, tai liian paljastavien /kireiden vaatteiden käyttö voi tarkoittaa kunniattomuutta. Joskus jotkut vanhemmat ajattelevat, että muut perheet ja oman yhteisön jäsenet seuraavat ja juoruavat nuorista ja lapsista. Vanhempasi voivat pelätä muiden perheiden reaktiota, vaikka itse ehkä antaisivat sinun tehdä ja pukeutua niin kuin haluat.

Jos epäilet tai pelkäät loukanneesi perheesi tai yhteisösi kunnian, voit ottaa yhteyttä luotettavaan aikuiseen (opettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja), maahanmuuttajatyötä tekevään Monika-Naisiin, tai kunniaan liittyvien konfliktienparissa töitä tekevään SOPU –hankkeeseen. Apua on saatavilla, tärkeintä on ettet jää asian kanssa yksin.

Harrastukset

Harrastukset kuuluvat jokaisen elämään. Usein nuoret tapaavat muita nuoria harrastusten kautta. Suomalaisessa yhteiskunnassa harrastaminen ja vapaa-ajan viettäminen haluamallaan tavalla on itsestäänselvyys ja jokaisen nuoren oikeus. Nuoret voivat viettää aikaa nuorisotaloilla, Tyttöjen (sivun alaosasta, kohdasta "Mikä ihmeen Tyttöjen Talo)" ja Poikien Taloilla (sivun alaosasta, "Mikä ihmeen Poikien Talo), urheiluseuroissa, kuntoilemalla tai muuten vain ystävien kanssa olemalla.

Vanhempiesi kotimaassa ei ehkä ole harrastusmahdollisuutta ja ehkä vanhempasi eivät siksi ymmärrä miksi nuoren pitää harrastaa jotain. Jos vanhempasi ovat tulleet sotaa pakoon tai erittäin köyhistä olosuhteista, heillä ei välttämättä ole käsitystä tai tietoa siitä, mitä harrastaminen tai vapaa-ajan viettäminen tarkoittaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Voit yrittää kertoa heille mitä harrastaminen tarkoittaa, voitte mennä yhdessä katsomaan vaikka urheilutapahtumaa. Jos kuitenkin asia on haasteellista käsitellä vanhempiesi kanssa, kerro asiasta turvalliselle aikuiselle - opettajalle, terveydenhoitajalle, harrastuksen ohjaajalle tai voit olla myös yhteydessä e-Taloon. Monet vanhemmat voivat myös sekoittaa harrastamisen ja vapaa-ajan viettämisen seurusteluun. 

Tyttönä maailmalla

Moni ihminen ei varmasti mieti kuinka todella pienet valinnat voisivat vaikuttaa elämään, jos asuisi jossain muualla kuin Suomessa, asiat voisi olla tosi erilaisia. On olemassa asioita ja oikeuksia jotka on meille naisille täysin normeja, mutta joissain maissa ja kulttuureissa samoista asioista ei edes puhuta, sillä siellä on täysin erilaiset oikeudet, mitkä laiminlyövät tyttöjen ja naisten asemaa todella paljon.

Esimerkiksi useissa Afrikassa sijaitsevissa maissa ja yhteisöissä tyttö ei saa valita kenen kanssa rakentaa perheensä, vai rakentaako ollenkaan, vaan lähtökohtaisesti hänen isänsä päättää sen. Kyseessä ei edes ole siinä kohtaa usein nainen, vaan tyttö saattaa olla vasta 13-vuotias. Afrikassa ei myöskään puhuta ehkäisystä, se on suuri tabu, ja sukupuolitaudit ovat myös tytölle kirjaimellisesti kuolemanvakava asia, mutta myös joissain paikoissa maailmaa (Länsi-Afrikka, Lähi-Itä, Kaakkois-Aasia), tyttöjen sukuelimiä silvotaan, eli tytölle tehdään ympärileikkaus mistä hän ei saa päättää itse. Tästä aiheutuu monia terveyshaittoja, ja ylipäätään sillä rikotaan todella tärkeitä ihmisarvoja mitkä ovat meille itsestäänselvyyksiä.

Itä-Aasiassa esiintyy myös paljon lapsikauppaa, missä tyttöjä (myös poikia), myydään ihmisille eteenpäin, ja heitä saatetaan käyttää seksiorjina vasten tahtoaan. Tämä on jälleen vasten ihmisoikeuksia, ja monet lapsikaupan uhrit kuolevat hiviin/aidsiin.

Puhutuin ja tunnetuin ongelma tyttöjen keskuudessa maailmalla on se, että ei uskota että he pystyisivät selviämään koulutuksesta, tai ei uskota että nainen olisi kykeneväinen työelämään, sitä mahdollisuutta ei edes anneta tytöille. Kaikkien pitäisi muistaa että tytöt pystyvät kaikkeen mihin muutkin.

Mutta myös Suomessa on ongelmia, ei täällä puhuta hirveästi mistään, ja tyttöjä esineellistetään ja pidetään alempiarvoisempina kuin miehiä, vaikka sitä ei sanotakkaan ikinä ääneen. Kukaan täällä ei uskalla puhua asioista, ja kaikki uskovat että asiat menettelee näin, ja ne ei voisi olla paremmin. Mutta asioita voi muuttaa, ihminen on saanut tyttöjen oikeuksien eteen paljon aikaan, ja se on hienoa, mutta me pystymme vielä parempaan.

Tyttöjä on erilaisia, ja elämiä on erilaisia, mutta jokainen näistä elämistä on yhtä arvokas, Oli kyseessä sitten Ruotsi vai Somalia, meillä kaikilla on oikeuksia, ja mahdollisuus vaatia parempaa tulevaisuutta.

Kaikkea näitä pahoja asioita vastaan taistellaan tälläkin hetkellä, ja myös sinä voit auttaa ja saada äänesi kuulumaan, sinulla on siihen oikeus.

Kanadalaiselta kirjoittaja ja runoilija Rupi Kaurilta kysyttiin ”Mikä on tärkein asia minkä jokaisen naisen tulisi tietää?” ja hän vastasi ”Se, että ensimmäisestä päivästä lähtien hänellä oli kaikki mitä hän itselleen tarvitsi ja hän oli tarpeeksi.. Se oli maailma, joka vakuutti ettei hän olisi.”

​seksuaalisuus eri kulttuureissa

Sukupuolen moninaisuus, mitä se on?

Arkikielessä sanoja nainen ja mies käytetään vaivattomasti ja viattomasti. Oletamme, että jokainen tietää, mitä nämä sanat tarkoittavat. Yleensä oletamme myös, että jokainen ihminen on joko nainen tai mies, eikä kukaan ole sekä nainen että mies. Sukupuolen moninaisuus tai monimuotoisuus kyseenalaistaa tämän itsestään selvänä pidetyn jaottelun. Moninaisuus on aina enemmän kuin kaksi. Sukupuoli on moninainen niin biologian, kulttuurin, kuin identiteettienkin alueilla. Naisen ja miehen raja on häilyvä. Naisellisuus ei ole ainoastaan naisten, eikä miehisyys ainoastaan miesten etuoikeus. Voi olla että vanhempiesi kotimaassa jako miehiin ja naisiin on perinteisempi kuin nykypäivän Suomessa. Näin ollen heidän voi olla vaikea ymmärtää esimerkiksi että mies ja nainen voivat olla ystäviä keskenään, tai että vaikka ulkoisesti näyttäisi naiselta, voi olo sisällä olla jotain muuta.

Sen lisäksi, että sukupuoli on moninainen ilmiö, myös yksittäinen ihminen voi olla sukupuoleltaan moninainen. Hänen moninaisuutensa voi olla biologista, jolloin puhutaan intersukupuolisuudesta. Tai hän voi olla transvestiitti, jolloin on tärkeää, että hän saa ilmaista sekä naisellista että miehistä puoltaan. Hänen identiteettinsä voi olla kaksisukupuolinen tai sukupuoleton, jolloin hän kokee olevansa kaksinapaisen sukupuolijaottelun ulkopuolella.

Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan yleensä transihmisiä (transsukupuoliset, transvestiitit ja transgenderit) ja intersukupuolisia. Kaikki käsitteet ovat kuitenkin vain käsitteitä ja kaikilla on oikeus itsemäärittelyyn tai määrittelemättömyyteen.

Lisää tietoa ja lähde: Transtukipiste: http://transtukipiste.fi/) Lisätietoa sukupuolen moninaisuudesta löydät myös e-Talon Sateenkaaritilasta.

Seurustelu

Suomalaisessa yhteiskunnassa seurustelu kuuluu sekä nuorten että aikuisten elämään. Nuori opettelee parisuhdetaitoja seurustelemalla ihmisen kanssa, joka on hänelle rakas. Jokainen seurustelu ei välttämättä johda pysyvään parisuhteeseen tai avioliittoon. Kaikille vanhemmille on tärkeätä, että nuoret löytävät itselleen läheisen, välittävän ja rakkaan henkilön. Ihminen ei aina voi määrätä tai päättää kehen ihastuu tai rakastuu. Koska emme voi valita kehen ihastumme; ihastuminen ja rakastuminen ei aina kohdistu samasta kulttuurista olevaan henkilöön. Rakastuminen on kuitenkin hyvä tunne. Myös kantaväestön vanhemmille on tärkeää kenen kanssa heidän lapsensa seurustelee. Käsitys rakkaussuhteen merkityksestä vaihtelee ikäluokittain. Vanhempi sukupolvi kokee usein rakkauden olevan sidottu tiettyihin sääntöihin ja valintoihin. 

Jos vanhempasi, tai muu taho kohdistavat sinuun tai seurustelukumppaniisi väkivallan uhkaa, ota yhteyttä luotettavaan aikuiseen, lastensuojeluun, poliisiin tai järjestöihin.  PUHU asiasta jonkun aikuisen kanssa. ÄLÄ JÄÄ YKSIN.

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan. Siihen kuuluu seksuaalinen kehitys, biologinen sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja sen mukaiset roolit, seksuaalinen suuntautuminen, eroottiset mielenkiinnot, nautinto ja intiimiys sekä suvunjatkaminen. Ihminen on jo syntyessään seksuaalinen olento ja käsitys omasta ja muiden seksuaalisuudesta riippuu paljolti siitä minkälaisessa seksuaalikulttuurissa ihminen kasvaa. Lapsuuden kokemukset voivat muokata ihmisen käsitystä omasta seksuaalisuudestaan. Murrosiässä biologinen keho muuttuu ja riippuen sukupuolesta, kehossa alkaa tapahtua näkyviä muutoksia. Seksuaalisuus saa myös uusia muotoja - se mikä tuntuu kiinnostavalta, kiihottavalta, miellyttävältä ja innostavaltaon yksilöllistä ja riippuu paljolti ihmisen seksuaalisesta identiteetistä. Kiinnostus muita ihmisiä kohtaan kasvaa ja mukaan voi tulla voimakkaat seksuaalihaluja nostattavat tunteet, kiihottavat mielikuvat ja fantasiat. Nämä uudet asiat voivat tuntua jännittäviltä, pelottavilta, kiihottavilta, mielenkiintoisilta ja joskus ehkä ahdistavilta.

Vanhempasi kulttuurissa seksuaalisuus ja sen ilmaiseminen voivat olla rajoitettuja tai säänneltyjä. Vanhempasi on kasvanut erilaisessa ympäristössä ja eri aikakaudella kuin sinä. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Sinun onkin hyvä tutustua ja tutkiskella vanhempiesi käsitystä asioista keskustelemalla ja kyselemällä heidän nuoruudestaan, ajasta ennen naimisiin menoa, ennen teidän lasten syntymää. Voit sitten vastavuoroisesti kertoa sinun aikasi käsityksistä, ajatuksista ja tavoista. Jokaisella ihmisellä on oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan lain rajoittamissa puitteissa. Ihmisen oikeus ei tarkoita toisen oikeuden loukkaamista.

Seksi

Seksi on eri asia kuin seksuaalisuus. Seksi on oman seksuaalisuuden toteuttamista ajatuksin, teoin ja sanoin yksin tai yhdessä. Seksiä harrastetaan nautinnon, läheisyyden, rakkauden lisääntymisen tai rentoutumisen vuoksi. Suomessa seksi ja seksuaalisuus ovat ihmisten yksityisasioita ja oikeus omaan seksuaalisuuteen, seksiin ja seksistä kieltäytymiseen kuuluvat kaikille. Tämä tarkoittaa sitä, että ketään ei saa pakottaa millään keinolla ilmaisemaan seksuaalisuuttaan jollain tietyllä tavalla, tai pakottaa seksin harrastamiseen.

Täysi-ikäinen, joka harrastaa seksiä tai ilmaisee seksuaalisuuttaan alle 16-vuotiaan kanssa syyllistyy rikokseen, oli sitten kyseessä tyttö tai poika. Sitä kutsutaan suojaikärajaksi. Sen takia on täysi-ikäisen henkilön velvollisuus varmistaa toisen osapuolen ikä. Se, että toinen näyttää vanhemmalta tai valehtelee ikänsä ei vapauta täysi-ikäistä henkilöä vastuusta.

Jokainen henkilö päättää itse kuinka pitkälle intiimissä suhteessa toisen kanssa etenee. Se, että seurustellaan tai tanssitaan yhdessä tai pukeudutaan tietyllä tavalla, ei tarkoita lupausta seksin harrastamisesta. Tyttö tai poika kumpi vaan voi viime hetkellä muuttaa mieltään ja lopettaa intiimin läheisyyden (halailun, pussailun, vierekkäin makaamisen, rakastelun) ja kieltäytyä esimerkiksi yhdynnästä. Ketään ei saa pakottaa tekemään mitään mitä hän ei halua vedoten siihen, että ”ollaan jo niin pitkällä” tai ”ollaan jo pussailtu” tai ”ollaan jo alasti”. Lisätietoa seksistä ja seksuaalisuudesta löydät täältä.

Monissa kulttuureissa seksi on tabu ja kuuluu vain avioliittoon. Siitä ei puhuta eikä ihmisiä valisteta, ja nuoret kokevat seksin ensimmäistä kertaa ilman mitään tietoa siitä, mitä se on ja mitä se pitää sisällään. Monissa yhteisöllisissä kulttuureissa ajatellaan, että poika voi ”harjoitella” tai ”opetella” asioita ennen avioliittoa mutta tyttö ei saa mitään tietoa siitä mitä seksuaalisuus ja seksi on. Tällöin tytöt ovat saattaneet kokea järkytystä ja yllätystä hääyönään eivätkä ole ymmärtäneet tai käsittäneet mitä on tapahtunut tai mitä heille on tehty. Tämä järkytys ja tiedon puute voi seurata läpi elämän, ja mikäli asioita ei käsitellä asiantuntijan kanssa, ne saattavat seurata ennakkoluuloina ja pelkoina seuraavalle sukupolvelle. Sen takia monet yhteisöllisen kulttuurin ja patriarkaalisen yhteisön ihmiset eivät välttämättä halua puhuttavan seksuaalisuudesta ja naiset voivat jopa pelotella tyttöjä ja kertoa kammottavia tarinoita omasta elämästään. Näissä tilanteissa sinun ei tarvitse jäädä kuuntelemaan. Jos vanhempasi tai sukulaisesi alkaa puhumaan omista kokemuksistaan, joita et halua kuunnella, voit kertoa siitä jollekin luotettavalle aikuiselle.

Homoseksuaalisuus ja uskonto

Kaikille maailman uskonnoille on aina ollut ominaista pyrkimys ohjata ja säädellä ihmisten käyttäytymistä. Valtauskonnoissa annetaan usein jäsenille ohjeita ja sääntöjä myös seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden toteuttamiseen. Seksuaalisuus ja sukupuolenilmaisu ovat kuitenkin yksilöstä itsestään lähtöisiä, eikä niitä voi määrittää ulkopuolelta.

Homoseksuaalisuus on ollut ja on edelleenkin monissa uskonnoissa ja kulttuureissa tabu.  Monoteistisissä uskonnoissa (juutalaisuus, kristinusko ja islam) käsitykset homoseksuaalisuudesta ovat melko samansuuntaisia. Naisen ja miehen välistä liittoa saatetaan pitää ainoana oikeana vaihtoehtona, koska seksin harrastamisen tarkoitus on jälkeläisten hankkiminen. Homoseksuaalisuus (oli se sitten miestenvälinen tai naistenvälinen) voidaan nähdä uskonnon vastaisena. Käsitykset muuttuvat kuitenkin koko ajan ja ihmiset saavat myös uutta tietoa seksuaalisuudesta ja sen moninaisuudesta, jonka myötä suvaitsevaisuus on lisääntynyt. Tiibetinbuddhalaisuuden korkeimman opettajan, 14. Dalai-Laman mukaan ketään ei pitäisi syrjiä seksuaalisen suuntautumisen perusteella ja täydet ihmisoikeudet koskevat niin homoja, lesboja, biseksuaaleja kuin transsukupuolisiakin.

Länsimaissa ihmisoikeudet ja lainsäädäntö antavat ihmisille yhdenvertaiset oikeudet. Homoseksuaalisuus nähdään osana ihmisten seksuaalisuuden moninaisuutta muiden joukossa. Suomessa käsitellään tällä hetkellä tasa-arvoista avioliittolakia ja homoseksuaalisuus ei ole enää kiellettyä eikä sitä luokitella sairaudeksi.

Monen vanhemman mielestä ajatus lapsesta, joka ei jatkaisikaan biologista sukuaan, voi tuntua kauhistuttavalta. Usein yhteisöllisissä kulttuureissa jälkeläisten määrällä on merkitystä. Yksilön on hankala elää yhteisössä, jossa vallitsee tietty normi seksuaalisuudesta ja sen ilmaisemisesta. Vanhemmat voivat kokea yhteisön mielipiteet painostavina ja raskaina ja unohtaa oman lapsensa onni ja oikeus omaan seksuaali-identiteettiinsä. Muista kuitenkin, että jokaisella ihmisellä on oikeus omaan seksuaalisuuteensa, sen ilmaisemiseen ja seksuaali-identiteettiinsä. Vaikka vanhempasi kulttuurissa homoseksuaalisuus olisikin tabu ja kielletty asia, sinun ei tarvitse jäädä yksin. Sinulla on oikeus elää ja toteuttaa seksuaalisuuttasi haluamallasi tavalla. Tässä asiassa voit olla yhteydessä esim. Setaan.

Lisää tietoa uskonnoista ja seksuaalisuudesta löydät täältä.

(Tämän tekstin ja lisätietoa löydät myös SOPU-hankkeen sivuilta)