Väkivalta

väkivalta ja sen muodot

Mitä on väkivalta?

Jokaisella on jokin mielikuva siitä, mitä väkivalta on. Väkivallalla voidaan tarkoittaa monia asioita, joilla loukataan ihmisen koskemattomuutta tai oikeuksia. Esimerkkejä väkivallan muodoista ovat henkinen, fyysinen ja seksuaalinen väkivalta. Väkivaltaa voi ilmetä vieraiden ihmisten välillä sekä kaikkein lähimmissä ihmissuhteissa, kuten perheen sisällä, kaverisuhteissa ja seurustelusuhteissa. Aina väkivaltaa ei ole helppo tunnistaa. Väkivallan kokemuksista voi seurata pitkäaikaisia henkiseen ja fyysiseen terveyteen vaikuttavia haittoja, jotka kohdistuvat uhriin itseensä sekä mahdollisesti hänen lähipiiriinsä. Siksi väkivalta on aina tärkeää tunnistaa. Väkivalta ei kuulu ihmisten välisiin suhteisiin. Sen käyttäminen on aina väärin ja merkki siitä, ettei kaikki ole kunnossa. Uhri ei ole koskaan vastuussa kokemastaan väkivallasta. Kuka tahansa voi joutua väkivallan uhriksi. Väkivallasta on tärkeää kertoa tilanteen ulkopuoliselle aikuiselle. Apua on tarjolla niin uhrille kuin väkivaltaa käyttävälle henkilöllekin.

Mitä on fyysinen väkivalta?

Fyysinen väkivalta voi olla esimerkiksi kiinni pitämistä, liikkumisen estämistä, lyömistä, potkimista, raapimista, tönimistä, hiuksista repimistä, esineellä vahingoittamista tai kuristamista. Vaikka fyysinen väkivalta kajoaa uhrin kehoon, siitä ei välttämättä jää mustelmia tai muita jälkiä.

Mitä on henkinen väkivalta?

Henkinen väkivalta voi olla mitä tahansa toimintaa, millä heikennetään toisen itsetuntoa ja itsemääräämistä. Se voi olla esimerkiksi nimittelyä, pilkkaamista, mitätöintiä, väkivallalla uhkaamista, nöyryyttämistä, toiminnan ja sosiaalisten suhteiden rajoittamista, kyttäämistä tai syytöksiä. Usein henkinen väkivalta alkaa pikkuhiljaa ja huomaamatta. Väkivallan käyttäjä voi saada uhrin uskomaan, että uhri itse on syypää ja ansaitsee saamansa kohtelun tai että uhri kokee asiat väärin ja tulkitsee rakkauden ja välittämisen väkivaltana. Ulkopuolisten silmissä henkistä väkivaltaa käyttävä ihminen voi olla hurmaava ja sosiaalinen. Henkiseen väkivaltaan voi liittyä myös fyysisen väkivallan käyttöä.

Mitä on seksuaalinen kaltoinkohtelu?

Seksuaalisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaan ihmisen seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikkomista. Kun niin tehdään, toiminta ei ole seksiä vaan väkivaltaa ja vallankäyttöä. Seksuaalinen kaltoinkotelu voi tarkoittaa esimerkiksi:

  • pakottamista yhdyntään, suuseksiin, suutelemiseen, itsen tai toisen kosketteluun
  • pakottamista seksiin liittyvien asioiden katseluun, kuunteluun
  • ilman lupaa kuvaamista ja / tai kuvien levittämistä tai kuvilla kiristämistä
  • nimittelyä, ehdottelua, lähentelyä, ahdistavaa kommentointia, johdattelua
  • lahjontaa tai seksin / seksipalvelujen ostamista alaikäiseltä, ns. vastikkeellinen seksi
  • seksuaalisen identiteetin tai kehityksen loukkaamista.

Seksuaalisen kaltoinkohtelun tekijä voi olla tuttu ja luottamusta herättävä ihminen, uusi tuttavuus tai täysin vieras ihminen. Se voi olla esimerkiksi perheenjäsen, kaveri tai seurustelukumppani. Väkivallan tekijä voi yrittää vierittää syytä tapahtuneesta uhrille tai kiristää ja uhkailla uhria, jotta salaisuus pysyisi turvassa. Tekijä voi myös uhkailla sillä, ettei uhri voi todistaa jälkeenpäin suostumuksensa puutetta. Uhri ei kuitenkaan koskaan ole syyllinen, eikä häntä myöskään syytetä tapahtumista. Kun seksuaalinen hyväksikäyttö paljastuu, tekijä voidaan vaatia teostaan vastuuseen, uhri voi saada apua ja tilanteesta toipuminen voi alkaa.

Voiko seksuaalista kaltoinkohtelua tapahtua verkossa?

Seksuaalista kaltoinkohtelua tapahtuu myös internetin välityksellä. Sosiaalisen median ja älypuhelimen pikaviestiohjelmien kautta on mahdollista uusien hyvien tuttavuuksien lisäksi törmätä myös huonoksi paljastuviin uusiin tuttavuuksiin. Kaikki ihmiset eivät verkossa ole sitä mitä väittävät olevansa. Sosiaalinen media ja muut pikaviestimet ovat avanneet suoran yhteyden seksuaalista väkivaltaa suunnittelevien ihmisten ja potentiaalisten uhrien välille. Erityisesti lapset ja nuoret ovat pahaa aikovien kiinnostuksen kohteena. Nuorille juuri seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät keskustelut ja pyynnöt sekä ulkonäköön liittyvät kommentit ovat uutuuttaan kiinnostavampia kuin aikuisille. Kun uuden tuttavuuden kanssa siirrytään julkisesta kirjoittelusta yksityiseen chattiin tai viestittelyyn, mahdollisuudet väkivallan kokemuksille kasvavat. Väkivallan tekijä voi verkossa olla aikuinen tai nuori ihminen, myös tuttu.

apua ja tukea on saatavilla

Mistä saan apua väkivallan kokemuksiin?

Jos joudut minkä tahansa väkivallan uhriksi, tai tarvitset apua väkivaltaisesta elämätilanteesta pois pääsemiseksi, kerro siitä jollekin ihmiselle tai auttavalle niin pian kuin voit. Väkivalta ei koskaan ole uhrin syy eikä mikään tekijä, kuten humala, mustasukkaisuus tai uhrin käytökseen liittyvä asia vähennä väkivallan tekijän vastuuta. Väkivaltainen tilanne voidaan saada päättymään ja väkivallan aiheuttamia henkisiä ja fyysisiä haittoja voidaan hoitaa. Kaikista väkivaltaan liittyvistä kokemuksista voi kertoa:

Jos itse huomaat käyttäytyväsi huolestuttavalla tai väkivaltaisella tavalla, apua kannattaa hakea myös silloin. Tilanteen taustalla voi olla opittuja toiminnan malleja tai haasteita tunteiden ilmaisemisessa. Opittuja haitallisia toiminnan malleja on mahdollista korvata uusilla. Väkivaltaisesta käytöksestä pois opetteleminen lisää itsetuntemusta ja itseluottamusta. Harjoittelun myötä terveet ja turvalliset ihmissuhteet tulevat mahdollisiksi.

Väkivallan tekijälle apua löytyy: