Väkivalta

Väkivaltaa on olemassa monenlaista ja se ilmenee hyvin monin tavoin. Väkivaltaa on olemassa niin fyysistä, seksuaalista kuin henkistäkin. Henkistä väkivaltaa voi kokea tai toteuttaa yhtälailla tosielämässä kuin esimerkiksi netissä. Väkivaltaa on monenlaista ja se on aina väärin.

Video väkivallasta

Murrosiässä tunteet voimistuvat

 • Murrosiässä nuori kokee monet asiat hyvin voimakkaasti, vielä paljon voimakkaammin kuin aiemmin. Nuori kohtaa uudet, pelottavat, turhauttavat ja tuskaisetkin tunteet.
 • Nuori tarvitsee aggression tunteita itsenäistyäkseen ja kokeilee rajojaan helpommin
 • Pojilla on fyysistä voimaa yhtäkkiä huomattavasti aiempaa enemmän
 • Nuori haastaa lähellään olevat aikuiset ja se on osa itsenäistymisprosessia

Aggressio

 • Aggressiolla tarkoitetaan voimakasta energiaa, se on tarmoa ja tahtoa, jota on opittava hallitsemaan rakentavasti
 • Kun jokin loukkaa, jokin ärsyttää, pelkää jonkin menettämistä, pettyy ja tuntee häpeää, jokin uhkaa, on umpikujassa eikä tiedä mitä tehdä, tällaisissa tilanteissa aggressiontunne herää
 • Tunteita ei voi kieltää eikä niitä ei voi vaatia poistumaan, mutta niitä voidaan käsitellä tiedostamalla tunteet, selvittämällä syyt ja ratkaisemalla ristiriidat, kunhan tunnekuohu ensin laantuu.
 • Aggressio antaa voiman toimia, kun jotakin on tehtävä. Se saa aikaan hyökkäyshalun ja puoliensa pitämisen tunteet. Aggression seurauksena koetaan suuttumusta ja vihaa.

Agressiivisuus

 • Aggressio ei ole sama asia, kuin aggressiivisuus. Tunteet ovat tunteita ja teot ovat tekoja
 • Väkivallasta on kyse silloin, jos suuttumus tai viha kääntyvät itseä tai toisia vahingoittaviksi teoiksi. Väkivaltaa on kaikki se, mitä tehdään vahingoittamistarkoituksessa tai, joka kohteesta tuntuu siltä
 • Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä, seksuaalista tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyvää. Toisen vahingoittaminen niin sanoin kuin teoin on aina väärin
 • Tunteet onkin opittava purkamaan muuten kuin väkivallan kautta. Tunteiden purkamisen jälkeen tunteista tulee päästää irti. Käsittelemättömät tunteet saattavat jäädä jäytämään ja aiheuttaa myöhemmin masennusta, ahdistusta ja jopa fyysisiä sairauksia ja kipuja.

Tunteiden hallinta

 • Tunteet ovat luonnollisia eikä niitä tarvitse poistaa tai ratkaista – oleellista on se, miten itse reagoi voimakkaisiin tunteisiin. Vihantunteet ja suuttuminen ovat myös sallittuja tunteita, ne eivät ole väkivaltaa
 • On opittava erottamaan se, että kaikkea, mitä tulee mieleen, ei saa tehdä. Toisen vahingoittaminen, fyysisesti tai henkisesti, ei ole sallittua. Vihan tunteminen ei oikeuta tai pakota väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Edes oikeudenmukaisuuden tunteen nostattama raivo ei oikeuta käyttäytymään väkivaltaisesti toista kohtaan. Ihminen itse voi päättää miten toimii, vaikka tuntuisi kuinka pahalta.

Käytöshäiriö

 • Toistuvan ja itsepintaisen aggressiivisen käyttäytymisen taustalla voi olla käytöshäiriö
 • Käytöshäiriölle on ominaista aggressiivinen käyttäytyminen, toisten omaisuuden tahallinen tuhoaminen, vilpillisyys ja sääntöjen rikkominen.
 • Aggressiivinen käytös ilmenee toistuvana toisten uhkailuna tai pelotteluna, tappeluiden aloittamisena, ilkeytenä, koulukiusaamisena, erilaisten aseiden, kuten kivien, mailojen ja veitsien käyttönä, fyysisenä julmuutena ihmisiä tai eläimiä kohtaan, ryöstelynä tai seksuaaliseen käytökseen pakottamisena. Jos kyseessä on käytöshäiriö, on nuori saatettava asianmukaisen avun piiriin.

Väkivaltaa ei tule hyväksyä missään muodossa.

(Lähde: Nuorten mielenterveystalon nettisivut)

Seksuaalinen kaltoinkohtelu

Helsingin Poikien Talon entinen johtaja Antti Ervasti valaisee videolla seuraavia aiheita:

 • Mitä on seksuaalinen kaltoinkohtelu?
 • Minkälaisia seksuaaliseen kaltoinkohteluun kohdistuvia myyttejä tai vääriä olettamuksia esiintyy?
 • Mistä voi saada apua?

Tiesitkö että:

 • Myös mies voi joutua seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi
 • Miesten kokemaan seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyy paljon myyttejä (yksi yleisimmistä myyteistä on se, että mies on aina valmis ja halukas seksiin)
 • Seksuaalisen kaltoinkohtelun tekijä voi olla niin nainen kuin mieskin
 • Uhriksi voi joutua seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta
 • Häpeä ja pelko estävät avun hakemista. Apua on kuitenkin saatavissa.

Seksuaalista kaltoinkohtelua voi olla myös se, että joutuu häirityksi erilaisissa internetin some -palveluissa eli saa erilaisten palveluiden kautta esimerkiksi seksuaalisia ehdotuksia tai pyyntöjä tavata. Myös pyynnöt, että lähettäisit kuviasi jollekulle tuntemattomalle tai että joku lähettää sinulle kuvia esimerkiksi jonkun sosiaalisen median kautta on seksuaalista häirintää.

Jos olet kokenut seksuaalista väkivaltaa, keskustele asiasta luotettavan aikuisen kanssa. Poikien Talolla voi keskustella työntekijän kanssa luottamuksellisti kasvotusten. Verkossa voi keskustella anonyymisti ja luottamuksellisesti

Lisätietoa aiheesta Mies seksuaalisen väkivallan kokijana Nettiturvakodissa.

Suojaikäraja

Suomessa noudatetaan suojaikärajaa 16. Tämä tarkoittaa sitä, ettei alle 16-vuotiaan kanssa saa missään olosuhteissa ryhtyä seksuaaliseen suhteeseen tai tehdä alle 16-vuotiaalle seksuaalista tekoa. Kun aikuinen on nuoreen nähden auktoriteettiasemassa (esim. kuuluu perheeseen, on opettaja tai valmentaja tms.), sovelletaan suojaikärajaa 18. Aikuinen on aina vastuussa seksuaalisista teoista nuoren kanssa, riippumatta toisen osapuolen suostumuksesta. Lain silmissä seksuaalinen teko täysi-ikäisen ja alle 16 -vuotiaan välillä on lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Suojaikäraja on käytössä siksi, että alle 16-vuotiaan katsotaan olevan vielä liian nuori tekemään seksiin ja seksuaalisiin tekoihin liittyviä vastuullisia päätöksiä. Lisäksi lailla suojellaan alaikäistä aikuisen johdattelulta liian varhaisiin seksuaalisiin kokemuksiin. Laki ei puutu alle 16-vuotiaiden henkisesti ja fyysisesti samalla kehitystasolla olevien keskinäisiin vapaaehtoisiin suhteisiin.

Apua väkivaltaan

Jos joudut minkä tahansa väkivallan uhriksi, tai tarvitset apua väkivaltaisesta elämätilanteesta pois pääsemiseksi, kerro siitä jollekin ihmiselle tai auttavalle niin pian kuin voit. Väkivalta ei koskaan ole uhrin syy eikä mikään tekijä, kuten humala, mustasukkaisuus tai uhrin käytökseen liittyvä asia vähennä väkivallan tekijän vastuuta. Väkivaltainen tilanne voidaan saada päättymään ja väkivallan aiheuttamia henkisiä ja fyysisiä haittoja voidaan hoitaa. Kaikista väkivaltaan liittyvistä kokemuksista voi kertoa:

Jos itse huomaat käyttäytyväsi huolestuttavalla tai väkivaltaisella tavalla, apua kannattaa hakea myös silloin. Tilanteen taustalla voi olla opittuja toiminnan malleja tai haasteita tunteiden ilmaisemisessa. Opittuja haitallisia toiminnan malleja on mahdollista korvata uusilla. Väkivaltaisesta käytöksestä pois opetteleminen lisää itsetuntemusta ja itseluottamusta. Harjoittelun myötä terveet ja turvalliset ihmissuhteet tulevat mahdollisiksi. Väkivallan tekjälle apua löytyy: Välitä -hanke

Rikosprosessin eteneminen (Riku Ry:n video)